maandag, juli 15, 2024
0 items - €0.00 0

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.gezondevoeding.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door gezondevoeding.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Aansprakelijkheid

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van gezondevoeding.nl, welke geen eigendom zijn van gezondevoeding.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Gezondevoeding.nl. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Gezondevoeding.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

We proberen de informatie op de website zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken op de website. Op eventuele kennelijke verschrijvingen of kennelijk onjuiste vermeldingen kan geen beroep worden gedaan tegenover gezondevoeding.nl. U wordt erop gewezen dat gezondheidsadvies en ander professioneel advies vaak onderhevig is aan actualisering en verfijning als gevolg van medisch en ander onderzoek en ontwikkelingen. We doen er alles aan om u de meest actuele informatie te bieden, maar we kunnen niet garanderen dat de informatie hierin de meest recente is over een bepaald onderwerp.

Aan de informatie en tips die op gezondevoeding.nl worden gepubliceerd, kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips en informatie op gezondevoeding.nl zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. Gezondevoeding.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door gezondevoeding.nl ontwikkelde content of producten.

Als u weet of vermoedt dat u zwanger bent, een eetstoornis heeft, diabetes heeft of een andere fysieke, psychologische, emotionele of medische aandoening heeft, is het absoluut noodzakelijk dat u het advies inwint van uw arts of andere professionele zorgverlener. Als u ongemak of pijn ervaart tijdens een activiteit, zoals een dieet of trainingsroutine, moet u de activiteit onmiddellijk staken en de hulp inroepen van een arts of een andere toepasselijke professionele zorgverlener.

Gezondevoeding.nl is niet geaccrediteerd of geëvalueerd door enige overheids-, academische of andere onafhankelijke instantie.

Auteursrechten

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gezondevoeding.nl is het niet toegestaan om (delen van) deze inhoud te kopiëren, openbaar te maken of te gebruiken, tenzij dat noodzakelijk is voor een normaal gebruik van de website. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gezondevoeding.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Gezondevoeding.nl.

Wijzigingen

We hebben het recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.