Vraagt jouw kind de hele tijd ‘waarom’? Wil jij ze helpen bij het zoeken naar antwoorden op de grote vragen maar weet je niet hoe? Hier zijn een paar manieren om je kleine filosoof aan te moedigen.

Elke ouder weet dat kinderen graag op elk mogelijk moment “Waarom?” vragen. Vragen als “Waarom moet ik aardig zijn?” kunnen irritant zijn, maar het zijn precies dat soort vragen die filosofen als volwassenen stellen.

Kinderen zijn nieuw in de wereld en ze hebben vragen en er is geen reden waarom we die nieuwsgierigheid niet zouden kunnen aanwenden om het zowel op school als thuis aan kinderen te leren. Je hoeft alleen maar te weten hoe.

Wat is filosofie?

Hieronder is een introductie tot de vraag: ‘Wat is filosofie?’.  

Waarom kinderen filosofie leren?

De vaardigheden die nodig zijn om filosofie te oefenen, omvatten enkele van de meest vitale vaardigheden voor de moderne tijd: kritisch denken, tolerantie voor tegengestelde standpunten en spreken in het openbaar. Dit is slechts het topje van de ijsberg van wat kan worden gecultiveerd door filosofie te leren.

Het is aangetoond dat kinderen die filosofie studeren hogere cijfers halen op het gebied van verbale en computationele intelligentie dan kinderen die dat niet doen.

Filosofie is een essentieel onderdeel van een goed geleefd leven. Het stelt ons in staat om de vraag te stellen wat een goed geleefd leven eigenlijk is. Socrates vertelde ons dat “het niet-onderzochte leven het leven niet waard is”, en zijn axioma is vandaag nog net zo waar als toen hij het zei.

Door kinderen filosofie te leren, wordt een leven van leren toegankelijker. Het helpt hen zich af te vragen hoe ze zichzelf en de wereld om hen heen kunnen verbeteren. Het opent nieuwe werelden om te verkennen waarvan ze anders misschien nooit hadden geweten dat ze bestonden. Deze details zijn moeilijker te kwantificeren of op een cv te zetten, maar ze zijn niet onbelangrijk.

Hoe leer je kinderen filosoferen?

Het kan zo simpel zijn als het bespreken van filosofische vragen. Programma’s waarin kinderen filosofie leren, beginnen vaak met een verhaal.

Bijna alle boeken bevatten een aantal diepgaande vragen, en kinderboeken wagen zich vaak op een diepzinnig terrein. De legendarische Dr. Seuss pakte problemen aan van racisme, milieubewustzijn, de ideologische kloof en wapenwedloop van de koude oorlog, fascisme, gelijkheid, de aard van kennis en de atoombombardementen op Japan.

Een redelijk diepgaande discussie kan al op gang worden gebracht door vragen te stellen over een net gelezen boek.

Thuis kun je zoiets eenvoudigs doen als een vraag beantwoorden met een verhelderende vraag. Als een kind je vraagt: “Zijn getallen echt?” zou je kunnen antwoorden: “Wat denk je dat het betekent als iets echt is?” en ga dan vanaf daar verder.

Kinderen kun je betrekken bij discussies over ethiek, vrijheid en andere ideeën waarvan we vaak denken dat ze te ingewikkeld zijn voor kinderen. Er zijn boeken met kinderverhalen en spelletjes voor het bespreken van filosofische vraagstukken. We gaan hier nu verder op in!

Gerelateerd: Wat is emotionele intelligentie? De kenmerken en manieren om het te verbeteren

Filosofie boeken voor kinderen

Leer kinderen filosofie door verhaaltjes voor te lezen!

Spelmateriaal voor het gezin

Op zoek naar spelmateriaal? Hieronder zijn enkele populaire filosofische denkspellen van uitgeverij filosovaardig.

  • Praatplaatje – vanaf 3 jaar
  • Praatprikkers – vanaf 6 jaar
  • Hikes – vanaf 7 jaar
  • Praattoppers – vanaf 8 jaar

Leave a comment